Ford Mondeo:  ,    -     Ford MondeoFord Mondeo: ,

: . A B ...

A B C ...

:


1 2 1. . 2. 1 20 ...


. , ...

, , ( Motronic)
, , ( Motronic) ...